Producten

Art of Strategy is uw aangewezen partner voor:

Procesmanagement

Wij begeleiden u graag uw processen te optimaliseren en waar nodig of gewenst naar een bepaalde standaard zoals ISO of ISAE. Informatie gaat steeds sneller en samenwerkingsvormen veranderen razend snel. Organisatie- en afdelingsgrenzen vervagen en steeds vaker werken mensen in teams en in netwerken, die verder reiken dan de grenzen van de organisatie en de bestaande organisatiestructuren. Maar ook een sneller veranderende klantvraag maakt het noodzakelijk om sneller te kunnen reageren op vraagverandering.
De opkomende invloeden van sociale media, ‘het nieuwe werken’, workflow management en steeds verder gaande ontwikkelingen op het gebied van ICT, dwingen organisaties na te denken over de eigen slagvaardigheid. Om blijvend deze snelle veranderingen het hoofd te kunnen bieden is het managen van processen in plaats van structuren steeds belangrijker. Nieuwe en meer virtuele formele en informele samenwerkingsvormen vragen om een meer procesgerichte en interactieve manier van denken, inrichten, sturen en werken.
Organisaties, bestuurders en managers zullen toenemend aandacht moeten besteden aan de dynamiek van processen en procesverandering. Zij zullen moeten faciliteren dat mensen elkaar blijvend kunnen vind