Producten

Art of Strategy is uw aangewezen partner voor:

Procesmanagement

Wij begeleiden u graag uw processen te optimaliseren en waar nodig of gewenst naar een bepaalde standaard zoals ISO of ISAE. Informatie gaat steeds sneller en samenwerkingsvormen veranderen razend snel. Organisatie- en afdelingsgrenzen vervagen en steeds vaker werken mensen in teams en in netwerken, die verder reiken dan de grenzen van de organisatie en de bestaande organisatiestructuren. Maar ook een sneller veranderende klantvraag maakt het noodzakelijk om sneller te kunnen reageren op vraagverandering.
De opkomende invloeden van sociale media, ‘het nieuwe werken’, workflow management en steeds verder gaande ontwikkelingen op het gebied van ICT, dwingen organisaties na te denken over de eigen slagvaardigheid. Om blijvend deze snelle veranderingen het hoofd te kunnen bieden is het managen van processen in plaats van structuren steeds belangrijker. Nieuwe en meer virtuele formele en informele samenwerkingsvormen vragen om een meer procesgerichte en interactieve manier van denken, inrichten, sturen en werken.
Organisaties, bestuurders en managers zullen toenemend aandacht moeten besteden aan de dynamiek van processen en procesverandering. Zij zullen moeten faciliteren dat mensen elkaar blijvend kunnen vinden en met elkaar kunnen samenwerken.
Art of Strategy heeft ervaring met veranderingen in de strategie en de impact op de organisatieprocessen die daaruit voortvloeit. Samen met u vertalen wij uw strategie naar praktische doelstellingen en dragen wij zorg voor een goede alignement. Hierbij hebben wij oog voor de Sociale Innovatie en impact, maar ook hoe uw organisatie er fysiek uit moet zien.

Op het gebied van procesmanagement bieden wij de volgende diensten aan:

 • Procesmanagement,
 • Het Nieuwe Werken,
 • Interne beheersingsvraagstukken,
 • Verbeteren van Tactisch Alignement
 • Lean Management & Six Sigma.

Sociale Innovatie

Sociale vraagstukken zijn complex. Er manifesteren zich vele verschillende (politieke) krachten, strategieën en emoties. Innovatie is verandering en voor verandering is niet iedere persoon gemaakt. Dit, terwijl Sociale Innovatie juist erop geënt is iedere individu in optima forma te laten functioneren binnen een bepaalde context. Zei het een werkomgeving, woonomgeving en groepsinteractie. Art of Strategy is gespecialiseerd in Sociale Innovatie en gaat graag vrijblijvend met u in gesprek wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Lean Six Sigma

Lean Management is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen – activiteiten die geen toegevoegde waarde leveren – te elimineren. Uw klanten vormen de basis voor uw procesinrichting. Hierdoor staat u dichter bij u klant en kunt u sneller inspelen op vragen van uw klant. Een betere afstemming van uw proces op de klantvraag, levert u een verhoogde kwaliteit van uw dienstverlening en lagere kosten.
Six Sigma is een kwaliteitsmanagement benadering om de operationele prestaties van een organisatie te verbeteren door gebreken in bedrijfsprocessen te identificeren en te verbeteren. Six Sigma brengt u een gedegen opzet, om de kwaliteit van uw processen te meten en structureel en aantoonbaar te verbeteren.

Op het gebied van Lean Management & Six Sigma bieden wij de volgende diensten aan:

 • Procesoptimalisatie,
 • Bedrijfsprestatieverbeteringen,
 • Kostenbesparing,
 • Green Belt trainingen,
 • Black Belt trainingen,
 • Lean scan.