Missie / Visie

Missie

Het voorzien van gedegen (wetenschappelijk onderbouwd) strategisch advies in de breedste zin des woords, procesoptimalisatie, sociale innovatie en de facilitering en advisering bij de implementatie daarvan. Het uiteindelijke doel is het personeel, de sociale omgeving en/of het management eigenaar te maken van de nieuwe situatie; oftewel de personen die acteren in de context in positie te brengen en te involveren.

Visie

Door middel van state of the art kennis publieke / privatie organisaties en communities gedegen, kwalitatief hoogstaand advies bieden. Dit, door middel van een visie op processen van buitenaf. Art of Strategy is een volwaardige sparringpartner op persoonlijk, afdelings- en directieniveau.