Orange Belt Lean

Orange Belt Lean Management & Accounting

In deze tijden op zoek naar kostenbesparingen of opbrengstverruimingen? Betere klantenbindingen door hogere klanttevredenheid? Dan is Lean Six Sigma wat u zoekt.

Lean Six Sigma is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van elke Financial. Voorheen waren alleen ondernemingen actief in de productie bezig met Lean, maar vandaag de dag heeft elke onderneming, baat bij de principes van Lean Six Sigma.

Lean Management is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen – activiteiten die geen toegevoegde waarde leveren – te elimineren. Uw klanten vormen de basis voor uw procesinrichting. Hierdoor staat u dichter bij uw klant en kunt u sneller inspelen op vragen van uw klant. Een betere afstemming van uw proces op de klantvraag, levert u een verhoogde kwaliteit van uw dienstverlening en lagere kosten op.

Lean vraagt om op een andere manier naar processen en de inzet en de rol daarbij van mensen te kijken. Six Sigma is kwaliteitsmanagementtool om procesverbeteringen aantoonbaar te kunnen begeleiden. Maar wat voor effect heeft Lean Six Sigma op de verslaggeving? Hoe zien wij Lean Six Sigma terug in de accounting/ verslaggeving? Lean Six Sigma vraagt van Financials om eveneens op een andere manier naar processen en de inzet en de rol daarbij van mensen te kijken. Invoering van Lean Six Sigma heeft effect op de verslaggeving binnen een organisatie. In onze training besteden wij ruim aandacht aan effecten in de praktijk op het gebied van de verslaggeven. Want één ding is zeker, terugzien doen we het zeker!

Bent u voornemens Lean Six Sigma in te voeren in uw organisatie, werkt uw organisatie al volgens Lean of gaat uw klant met Lean Six Sigma aan de slag, dan is Lean accounting net zo belangrijk voor u. Zeker voor u als Financial, want dan moet u zowel verstand hebben van Lean Management als Lean accounting om de gevolgen voor u en uw klant te kunnen bepalen.

Doelstelling

Met deze vierdaagse training wordt u op het niveau gebracht van een Lean Six Sigma Orange Belt – in de wereld van Lean Management en Lean Accounting. De doelstelling van de training is om deelnemers in een tijdsbestek van 4 dagen te laten kennismaken met de basis Lean management en Lean Accounting, de praktische betekenis van deze bedrijfsvoering voor aansturing en verantwoording.

Data Training

Op verzoek inhouse georganiseerd [1]

Docenten

Drs. Stefan Betting RA is eigenaar/oprichter van PROFEDA B.V. Stefan Betting is tevens docent en examinator (Internationale) Externe Verslaggeving aan de universiteit NIVRA-Nyenrode.

Doelgroep training

Openbare Accountants, Interne Accountants, Overheidsaccountants, Accountants in business en andere financiële professionals

Vakgebied training

Externe Verslaggeving, Procesmanagement & Soft Skills

Locatie

Utrecht

Prijs

€1.995,- (excl. BTW)

PE-Punten

30 PE-punten

Lean Accounting

4 daagse training [1].

Dag 1

Historie van Lean Management;
Wat is Lean management?
Wat is value?
Hoe verloopt de waardecreatie (value stream)?
Wat is flow?
Wat is vraaggestuurde productie (Pull)?
Wat is Perfectie binnen Lean?
Betekenis van Lean management voor organisaties
Wat hebben organisaties eraan?
Voor welke organisaties?
Lean binnen productie
Lean binnen dienstverlening
Hoe werkt Lean in de non-profit?
Voice of the Customer (VOC)
Critical to Quality/Customer requirements (kritische klanteisen) (CTQ’s of CTC’s)
Stakeholder analyse
Value stream mapping

Dag 2

Uitleg herkomst Lean Accounting