Advies en training

Art Of Strategy voorziet in de advisering over de inhoud – en zo nodig in de implementatie – van strategische (beleids-) plannen in de breedste zin des woords. Hierbij valt te denken aan de definiëring, aanpassing en/of uitwerking van businessmodellen, business requirements, bedrijfsprocessen, productieprocessen, marktpotentieel en (internationale) marktbenadering.
Wij zijn specialisten op het vlak van Sociale Innovatie, Lean Six Sigma methodiek en het verzorgen van trainingen.